برای ریست شدن پسورد مراحل زیر را انجام دهید :

  1. آدرس ایمیل خود را وارد کرده و روی دکمه ریست کلیک کنید.
  2. ایمیل خود را چک کنید و بر روی لینک درون ایمیل کلیک کنید.
  3. دستورات ارائه شده را اجرا کنید