تبلیغات بالای صفحه

این نوع تبلیغات در بالای صفحه درج خواهد شد.

تبلیغات روبروی نام فروشگاه ها در نتایج جستجو

فروشگاه های قطعات الکترونیک جهت معرفی کالاها و خدمات خود میتوانند از این نوع تبلیغ استفاده نمایند. در این نوع تبلیغ یک متن بصورت هایپر لینک جلوی نام فروشگاه در لیست نتایج جستجو به نمایش در می آید.

نمایش محصولات جدید و کالاها بصورت ویژه

فروشگاه ها و شرکت ها جهت مهرفی محصولات جدید یا اعلان تخفیف کالاها بصورت ویژه می توانند از این نوع تبلیغ استفاده نمایند. این تبلیغ در پایین صفحه به نمایش درآمده و به همراه تبلیغات مشابه Scroll خواهند داشت.

نمایش تخفیف های کلی و فصلی

فروشگاه ها می توانند جهت اطلاع از تخفیف های خود، از این نوع تبلیغ استفاده نمایند. در این حالت برچسب تخفیف در بخش نتایج جستجو جلوی نام فروشگاه درج خواهد شد.

نمایش نتایج فروشگاه ها در چهار رتبه اول

در این نوع تبلیغات نتایج فروشگاه ها در یکی از چهار رتبه اول نتایج به نمایش در آمده و یک آیکن که مشخص کننده تبلیغاتی بودن رتبه فروشگاه است در کنار نام فروشگاه قرار خواهد گرفت.

سفارش و درج تبلیغات در سایت

جهت نمایش و درج تبلیغات در سایت پارت جو میتوانید از روش های زیرتماس گرفته و از شرایط درج آگهی اطلاع حاصل فرمایید.