انبار مازاد

قطعات و ادوات مازادی دارید که می خواهید آن ها را به نقدینگی تبدیل کرده و از هزینه های نگهداری خلاص شوید؟ یا به دنبال خرید اقلام نو، دست دوم و شاید نایاب در حوزه قطعات و دستگاه های الکترونیکی، مخابراتی و الکتریکی با هزینه ی کمتر هستید؟ انبار مازاد راه حل شماست!

با گذشت زمان اغلب شرکت های تولیدی و یا تحقیقاتی و همچنین افرادی که در حوزه های مربوط به برق و الکترونیک فعالیت می کنند، با حجمی از مواد اولیه روبرو هستند که به دلایل متفاوتی همچون تغییرات محصول تولیدی، متوقف شدن خط تولید، اتمام پروژه و ... دیگر محل مصرفی نخواهند داشت. پر واضح است که سرمایه شرکت و یا فرد در قالب مواد، قطعات و یا لوازم اولیه در انبار دپو شده است. حجم موجود غیرقابل استفاده در انبار از چندین میلیون تا چند صد میلیون در شرکت های بزرگ تر متغییر خواهد بود. همچنین در طول زمان علاوه بر از بین رفتن بازار مصرف برخی از این مواد یا اقلام، ممکن است که آن ها با کاهش قیمت نیز روبرو شوند. حال در صورتی که بتوان تمام یا حتی بخشی از این موارد را به فروش رساند، نقدینگی بوجود آمده می تواند در حوزه های مختلف آن شرکت و یا برای آن فرد مورد استفاده قرار بگیرد.

از آن جا که بسیاری از شرکت ها و افراد فعال در حوزه برق، الکترونیک، مخابرات و ... و تولیدکنندگان محصولات مرتبط؛ با مشکل دپو شدن قطعات مصرفی الکترونیکی روبرو هستند سایت انبارمازاد درصدد است تا با فراهم کردن بستری مناسب، امکان فروش قطعات مصرفی این حوزه ها را فراهم آورد

سامانه انبار مازاد امکانی است جهت معرفی و فروش قطعات و اقلام مازاد و یا دپو شده در انبار.